Missie en Visie

Missie (“wie zijn we, wat doen we, wat willen we betekenen voor wie”)

​De School voor Innerlijk Weten is een initiatief van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland maar staat daar verder los van.

Onze missie is het opzetten en uitbouwen van een eigentijdse leeromgeving voor persoonlijke spirituele en religieuze groei.

Wij menen dat in de hedendaagse spiritualiteit religie een nieuwe impuls kan worden gegeven, mede door het benutten van esoterische kennis en van gnostisch weten.

Wij gaan er van uit dat ieder mens een Goddelijke kern heeft en dat deze kern ons aanzet tot  geestelijke ontwikkeling.

Wij willen mensen inspireren om bewust en bezield te leven vanuit hun kern.

Wij willen nieuwe invalshoeken bieden op levensvragen en inzichten geven in de grotere samenhangen waarin wij leven.

Onze motivatie is om zo een bijdrage te leveren aan de spirituele groei van de samenleving.

Visie  (“hoe gaan we te werk om onze missie uit te voeren”).

Wij voeren onze Missie uit in de vorm van cursussen, workshops, lezingen, trainingen, retraites en andere activiteiten.

Daarbij delen we onze activiteiten in volgens zeven vragen die ieder mens zichzelf stelt: waar kom ik vandaan?, waarin leef ik?, wat kan ik kennen?, wie ben ik?, wat kan ik worden?, wat kan/moet ik doen? en waar ga ik naar toe?

Elk van die vragen wordt behandeld vanuit perspectieven volgens “hoofd, hart en handen”:

“Hoofd“ betreft: het cognitieve aspect, het kennen en leren van kennis en inzichten die op mentaal niveau kunnen worden overgedragen. Uit zich in onze kennis.

·  Kennis en inzichten worden gegeven vanuit de wetenschap, filosofie, dieptepschologie, wijsheidstradities (ook de gnostiek) en religies. Cursisten voeren, soms gezamenlijk, opdrachten uit

“Hart“ betreft: de gevoelsmatige en emotionele aspecten, het beleven en ervaren en de energie en inspiratie die het leven doet bewegen. Uit zich in onze houding.

·  Beleving wordt gestimuleerd door zelfonderzoek, inlevingsoefeningen en gezamenlijke brainstorming.

“Handen“ betreft: het lichamelijke aspect, het in de wereld zetten, het realiseren, het doen van dat wat je hart en hoofd bepalen. Uit zich mede in onze vaardigheden.

·   Wij doen dit door het geven van voorbeelden, toepasbare tips, het laten uitvoeren van experimenteeropdrachten.en door onderlinge communicatie.