Cursus 2

“Waar ga ik naar toe?”

Doelen:

Hart: Angst voor de dood verliezen

Hoofd: Leven en dood gaan zien als verbonden

Handen: Verbinding ervaren voorbij de dood

 

Cursus 2A: “De kringloop van de ziel”

Besproken worden: ervaringen rondom het sterven, het tussenbestaan en de geboorte, herinneringen aan vorige levens en esoterische en religieuze invalshoeken, mede over de engelenwereld die ons begeleidt. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Iedereen kan deelnemen.

De cursus brengt bestaand materiaal in verbinding met de persoonlijke beleving van mensen, zoals het gaan door de cycli van incarnatie, het aardse bestaan, excarnatie en het tussenbestaan. Het materiaal is afkomstig vanuit degelijk parapsychologisch onderzoek (vooral naar spontane ervaringen), vanuit gerenommeerde esoterische bronnen en vanuit ervaringen die zijn verkregen bij therapeutische behandelingen. Het bestaat uit overzichten van verschijningsvormen, gericht onderzoek en theorievorming.

De LBL (Life-between-Life) technieken van Michael Newton hebben een schat aan nieuw materiaal opgeleverd, vooral over het tussenbestaan. Dit is geïntegreerd met bestaand materiaal zodat de cursus het tot nu toe meest volledige beeld kan overbrengen.