Cursus 5

“Wat kan ik kennen?”

 

Doelen Cursus 5: “Wat kan ik kennen?”

Hoofd: Inzicht krijgen in verschillende archetypen en in de context waarin deze worden geplaatst; herkennen van hun werking in levenssituaties

Hart: Ervaren van de werking van een aantal archetypen, eventueel in een rollenspel

Handen: Archetypen leren hanteren